לפני החזקה של Cosmos

ודא/י שיש לך את כל הבאים:

ארנק מתאים

נכון לעכשיו התקן ארנק החומרה של לדג׳ר (Ledger) נדרש כדי להשתמש בשירות החזקה זה.

אפליקציה של Cosmos

יש להתקין את אפליקציית Cosmos במכשיר הלדג׳ר שלך.

אסימונים

וודא/י כי יש לך אסימונים זמינים בכתובת שמקושרת ללדג׳ר.

חיבור

חבר/י את מכשיר הלדג׳ר שלך למחשב שלך ופתח/י את אפליקציית Cosmos.

דפדפן תואם

נכון לעכשיו אנו תומכים בדפדפן של כרום וברייב. ניתן לעבור לאחד מהם.