logo

Oasis Network Validator

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ
2% – 20%
ᠺᠣᠮᠢᠰ
5%
ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ
ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠷᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ (~1 ᠴᠠᠭ)
ᠪᠣᠭᠣᠳᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
14 ᠡᠳᠦᠷ
ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ
oasis1qq3xrq0urs8qcffhvmhfhz4p0mu7ewc8rscnlwxe

Oasis Networkᠨᠢ ᢈᠥᢉᠵᠢᢉᠦᠯᠦᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᢈᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠡᢈᠢᠯᠡᠨ ᢈᠡᠷᠡᢉᠯᠡᢉᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᢉᠡᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᢈᠡ᠎ᠶᠢ ᠨᠢᢉᠡᠳᠦᢉᠡᠷ᠎ᠲᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᢉᠰᠡᠨ᠃Oasis Network᠆ ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ᠎ᠢ ᠢᠯᠡᢉᠦᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠨ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᢉᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᢈᠡᠷᠡᢉᠴᠡᢉᠡ᠎ᠶᠢ ᠡᠷᢈᠢᠮᠯᠡᠳᠡᢉ ᠪᠥᢉᠡᠳOasis Networkᠳᠡᢉᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᢉᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠫᠷᠣᢉᠷᠠᠮ᠎ᠤᠳ᠎ᠢ ᠲᠡᠰᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᢈᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᢉᠡᠮᠯᠢᢉ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᢈᠦ᠎ᠶᠢ ᢈᠦᠰᠡᢉᠰᠡᠨ ᠥᢉᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

Oasis Networkᠨᠢ ᠨᠡᢉᠡᢉᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠩᢈᠦᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠥᢉᢉᠦᢉᠳᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠳ᠋᠎ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ᠎ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᢉᠰᠡᠨ ᠪᠯᠣᠻᠴᠧᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ ᠶᠤᠮ᠃Oasis Network᠆ ᠎ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠒᠐᠒᠐ ᠣᠨ᠎ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨᠨᠢᢉᠳᠦᢉᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠡᢈᠢᠯᠡᢉᠦᠯᠦᢉᠰᠡᠨ᠃ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᢉᠡᠯᠡᠯ ᠠᠪᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᢈᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᢉᠡᠷ᠎ᠦᠨᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠦ ᠫᠷᠠᠶᠢᠮᠧᠷ᠆ ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

Oasis ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠯᠣᠺ ᠤᠳ ᠢ validators ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ Oasis ᠍ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃

ROSE - ᠡᠶᠢᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ROSE - ᠍ ᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ROSE ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠ ROSE - ᠍ ᠦᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠭᠭᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ stakefish ᠲᠠᠨ ᠤ ROSE ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠵᠥᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

Oasisᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠢepochᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ᠎ᠲᠦ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠲᠤᠮ᠎ᠳᠤ ᠲᠥᠯᠦᠳᠡᢉ ᠪᠥᢉᠡᠳ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᢉᠳᠡᠳᠡᢉ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠦᠷᠡᠶᠢᠪᠴᠢᠨ᠎ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠎ᠦᢉᠡᠢ᠃

ᠲᠠOasis Monitorᠳᠡᢉᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠤᠳ᠎ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ: https://oasismonitor.com/

ᠲᠠᠨ᠎ᠤ{ᠲᠣᠻᠧᠨ᠋}᠆ ᠎ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᢉᠦᠯᢈᠦ᠎ᠳᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠑᠔ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ᠎ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠲᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠪᠬᠤ᠎ᠦᢉᠡᠢ᠃ᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠ{token}ᠲᠣᠻᠧ᠎ᠨᠤᠭᠤᠳ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᢉᠦᠯᢈᠦ/ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠴᠠ 5% ᠍ ᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ 100ROSE ᠍ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ 5ROSE᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ 95ROSE ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

stakefish ᠍ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠰᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ