ก่อนที่จะเดิมพันบน {}

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด

กระเป๋าเงินที่รองรับ

ในปัจจุบัน กลไก Ledger กระเป๋าเงินแบบฮาร์ดแวร์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการใช้บริการกับการเดิมพัน

เเอพ Cosmos

แอพ Cosmos ต้องติดตั้งบน อุปกรณ์ Ledger ของคุณ

Tokens

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี tokens พร้อมใช้งานตามที่อยู่ที่ใช้โดย Ledger

การเชือมต่อ

โปรดเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Ledger ของคุณ และเปิดแอพ Cosmos

Compatible Browser

Currently we support Chrome and Brave. Switch to one of them.

Chromehttps://www.google.com/chrome/Bravehttps://brave.com/