โลโก้

โลโก้ที่ใช้สำหรับแบรนด์ stakefish และแพลตฟอร์มการค้ำประกัน Ethereum 2.0 ของเรา

การใช้โลโก้

มีโลโก้ stakefish สองเวอร์ชันที่ใช้ในการสร้างภาพแบรนด์ของเรา: สีและขาวดำ เวอร์ชันสีจะใช้ได้ดีในงานนำเสนอ นามบัตร จดหมาย และปกเอกสาร สามารถใช้เวอร์ชันขาวดำได้เมื่อเวอร์ชันสีนั้นไม่เหมาะสม หรือเมื่อกรณีการใช้งานของคุณมีข้อจำกัดด้านสี โดยมักใช้ในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ส่วนหัวและส่วนท้ายกล่องจดหมาย และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

stakefish 

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MAIN_COLORED

เวอร์ชันหลักสี

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MAIN_MONO

เวอร์ชันหลักขาวดำ

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_CENTERED_COLORED

เวอร์ชันกึ่งกลางสี

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_CENTERED_MONO

เวอร์ชันกึ่งกลางขาวดำ

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MARK_COLORED

โลโก้สี

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MARK_MONO

โลโก้ขาวดำ

แพลตฟอร์มการค้ำประกัน Ethereum 2.0

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MARK_COLORED

โลโก้สี

โซนปลอดภัย 

โลโก้ stakefish ควรล้อมรอบด้วยพื้นที่ว่างเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนและสร้างผลกระทบ ไม่ควรมีองค์ประกอบกราฟิกใด ๆ เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ ใช้ได้กับโลโก้ทุกเวอร์ชัน

RESOURCE_CENTER_LOGOS_SAFE_ZONE_TITLE

ให้ทำ 

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DOS_DARK_TITLE

พื้นหลังสม่ำเสมอสีเข้ม

ในกรณีนี้ ให้ใช้โลโก้ขาวดำหรือในเวอร์ชันตรงข้าม 

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DOS_LIGHT_TITLE

พื้นหลังสม่ำเสมอสีอ่อน 

หากพื้นหลังสว่างและสม่ำเสมอเพียงพอ เราขอแนะนำให้ใช้โลโก้เวอร์ชันสี

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DOS_HETERO_TITLE

พื้นหลังที่แตกต่างกัน

บนพื้นหลังที่แตกต่างกัน ให้เพิ่มระนาบสีขาวใต้โลโก้เวอร์ชันสี

อย่าทำ

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_CHANGE

การเปลี่ยนฟอนต์หรือรูปแบบฟอนต์

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_FLIP

การพลิกส่วนต่าง ๆ ของโลโก้

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_REPAINT

การลงสีใหม่ที่กำหนดเอง 

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_BACKGROUND

พื้นหลังไม่ถูกต้อง 

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_ALIGN

การจัดตำแหน่งองค์ประกอบภายในโลโก้ไม่ถูกต้อง

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_SPELLING

การสะกดชื่อบริษัทไม่ถูกต้อง