logo

Validator thuộc Band Protocol

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
7% – 20%
Phần Trăm Hoa Hồng
10%
Địa Chỉ Người Xác Thực
bandvaloper1595hec3hxlag3a2p97t2geruhv58zmyzr4euux
[object Object]

Kết nối ứng dụng phi tập trung cùng nguồn thông tin off-chain là lớp công nghệ quan trọng trong hệ sinh thái Blockchain. Band Protocol sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc mang những sản phẩm Blockchain tiến gần hơn tới sự tiếp nhận rộng rãi. Đọc thêm về sự hỗ trợ từ chúng tôi với Band Protocol tại đây here.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

contact

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ