logo

Chainlink Node Operator

Node Operator Account
stake.fish

Chainlink is bringing real world data to smart contracts with a decentralized oracle network. We are excited to be providing accurate and reliable data to smart contracts. We hope to see more interesting applications built out using Chainlink.

Những câu hỏi thường gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

Nền tảng Chainlink kết nối hợp đồng thông minh cùng dữ liệu thực tế, sự kiện và các thanh toán. Để đảm bảo hệ thống tránh khỏi bất kì lỗi hay vấn đề, Chainlink vận hành thông qua mạng lưới oracle phân quyền. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem tài liệu whitepaper.

Chainlink node operators bring external data directly to smart contracts. Since some smart contracts have a lot of money riding on them (especially DeFi), the external data they rely on must be accurate and reliable. Therefore, node operators need to bring industry best practices to managing their infrastructure.

At the moment you cannot stake on Chainlink. Chainlink plans to introduce staking along with the reputation system in the near future. Please stay tuned for further updates.

Liên hệ với stakefish

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ