[object Object]

We are excited to see different blockchains communicating with each other on Cosmos. We have proven our abilities as a validator by <url>winning Game of Stakes</url>. We will leverage the knowledge base we have accumulated to provide one of the most secure and efficient validator nodes on Cosmos.

Cosmos
Bảng Tính Phần Thưởng

Bảng tính Cosmos này dự đoán các phần thưởng tiềm năng từ những ATOMS đã được uỷ quyền cho stake.fish. Những sự tính toán này bao gồm tỉ lệ phần thưởng hiện tại, giá cả và các điều kiện khác.

Số Lượng {{currency}} Đã Uỷ Quyền

  Giá Trị Cổ Phần
  $ 0.00
  Giá {{currency}}
  0.00
  Tỉ Lệ Thưởng Hàng Năm
  9.87%
  Phần Thưởng Ròng Dự Kiến Hàng Ngày
  0.26 ATOM
  $ 0.00

  Chi Phí Dự Kiến
  0.011 ATOM
  $ 0.00
  Phần Thưởng Ròng Dự Kiến Hàng Tháng
  7.896 ATOM
  0.00

  Chi Phí Dự Kiến
  0.329 ATOM
  0.00
  Phần Thưởng Ròng Dự Kiến Hàng Năm
  94.752 ATOM
  0.00

  Chi Phí Dự Kiến
  3.948 ATOM
  0.00

  Chi Tiết Phần Thưởng Dự Kiến

  Here is more detailed information on the estimated rewards under different time frames and price scenarios

  Giá Hiện Tại
  ATOM Price $0.00

  0.00

  94.752 ATOM
  Giá Dự Đoán Tăng
  ATOM Price $8.31

  787.39

  94.752 ATOM
  Giá Dự Đoán Giảm
  ATOM Price $1.91

  180.98

  94.752 ATOM
  Giá Hiện Tại
  ATOM Price $0.00

  0.00

  7.896 ATOM
  Giá Dự Đoán Tăng
  ATOM Price $8.31

  65.62

  7.896 ATOM
  Giá Dự Đoán Giảm
  ATOM Price $1.91

  15.08

  7.896 ATOM
  Giá Hiện Tại
  ATOM Price $0.00

  0.00

  0.26 ATOM
  Giá Dự Đoán Tăng
  ATOM Price $8.31

  2.16

  0.26 ATOM
  Giá Dự Đoán Giảm
  ATOM Price $1.91

  0.50

  0.26 ATOM

  Validators Leaderboard

  Tìm hiểu xem có bao nhiêu sức mạnh của mạng lưới đã được uỷ quyền tới người xác thực mà bạn tín nhiệm. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các khoản phí và các kênh truyền thông của những nhà xác thực tại đây.


  stake.fish Số Lượng Đặt Cọc
  0 ATOM
  Sức Mạnh Mạng Lưới
  0.00 %
  Người Uỷ Quyền
  0
  Xếp hạng
  0

  Những Câu Hỏi Thường Gặp

  Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

  contact

  Liên Hệ

  Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

  Liên Hệ