Trước khi stake trên Cosmos

Hãy chắc chắn bạn đã có những thông tin sau:

Ví tương thích

Hiện tại thiết bị ví cứng Ledger được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ staking.

Ứng dụng Cosmos

Ứng dụng Cosmos cần được cài đặt trên thiết bị Ledger của bạn.

Token

Chắc chắn rằng bạn sở hữu lượng token sẵn có trong địa chỉ ví sử dụng bởi Ledger.

Kết nối

Kết nối thiết bị Ledger với máy tính của bạn và mở ứng dụng Cosmos.

trình duyệt tương thích

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ trình duyệt Chorme và Brave. Vui lòng chuyển qua các trình duyệt này.