logo

Validator trên nền tảng Edgeware

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
0% – 20%
Phần Trăm Hoa Hồng
10%
Tần suất chi trả
Các thời hạn (~6 giờ)
Tên hiển thịDanh mụcĐịa Chỉ Người Xác Thực
Tên hiển thị
stakefish 01
Danh mục
C2DkA
Địa Chỉ Người Xác Thực
o3fishQUhQU36zePE8ACqg3YzsNMJN6x516p4u53obKqVHB
Tên hiển thị
stakefish 02
Danh mục
C4Efh
Địa Chỉ Người Xác Thực
oBfish3fCr9HSZhPfkjALoWY7kamCh3tDV7hPUr8fWeThJm
Tên hiển thị
stakefish 03
Danh mục
C2tjy
Địa Chỉ Người Xác Thực
iUfishm65B15ADtSu7kPiJfB1Ao66D7M8ih4m5v9Fca1Ap5
Tên hiển thị
stakefish 04
Danh mục
C3ECc
Địa Chỉ Người Xác Thực
iRfish7Hmfq4D3vEMuY2bRDkbaFeqML8ZvGAq2Mz8ZZT6yV
Tên hiển thị
stakefish 05
Danh mục
C2ZEh
Địa Chỉ Người Xác Thực
nfishBWF1FNcQy6uWBcziJzr8pHRew5kuCSUoVCz5szP6cS
Tên hiển thị
stakefish 06
Danh mục
BbNAr
Địa Chỉ Người Xác Thực
hfishRceANWxyUatNSKwXxScAHSZAPwv2R2Jg7zxS7TMzuV
Tên hiển thị
stakefish 07
Danh mục
CEz7N
Địa Chỉ Người Xác Thực
mzfish6PLJ5MfXXUJaCHeCUnatTHpkWuFoxb5Fk2ZBnWcDy
Tên hiển thị
stakefish 08
Danh mục
CK1ty
Địa Chỉ Người Xác Thực
jufishJUwnb1etzuUqHsue86yjd11VeqGUCSWknr2YVak7D
Tên hiển thị
stakefish 09
Danh mục
CMNFk
Địa Chỉ Người Xác Thực
mDfishhrruH2BphucYyLcWLBdg1pEZqTmZEHHf6QbKDSp8x
Tên hiển thị
stakefish 10
Danh mục
CMhk5
Địa Chỉ Người Xác Thực
nJfishnAHFPeUSY2Dra3hKMKNF6V6mEqwtY3kt7oNms7gqX
How to stake Edgeware (EDG) with Polkadot.js
[object Object]

Edgeware là nền tảng hợp đồng thông minh tự cải tiến WASM xây dựng trên Subtrate. Đây là nền tảng smart contract đầu tiên được phát hành trên Polkadot. Chúng tôi vui mừng khi hỗ trợ các dự án được xây dựng trên nền tảng Subtrate. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Edgeware như là 1 chuỗi khối riêng biệt và sau khi dự án này kết nối với Pokadot dưới hình thức mạng song hỗ.

Staking edgeware các bước

Bạn có thể đồng thời hỗ trợ tính bảo mật của Edgeware cũng như nhận phần thưởng từ việc staking EDG. Nếu đang có dự định giữ token EDG, bạn có thể áp dụng hướng dẫn sau để bắt đầu stake EDG.

"bước 1 hình 1

Mở trang https://polkadot.js.org/apps/#/settings

bước 1 hình 2

Chọn «Edgeware» trên mảng menu xuất hiện «remote node/endpoint» để kết nối và chọn «Save & Reload» tại góc dưới cùng bên phải."

"bước 2 hình 1

Tìm tới trang «Accounts». Đảm bảo bạn đã kết nối với Edgeware tại góc trên bên trái.

Nếu bạn đang tạo tài khoản mới

Chọn «** Add account**».

bước 2 hình 2

Tạo tên và mật khẩu. Vui lòng viết lại seed mã mnemonic tại nơi an toàn. Thông tin này có thể được sử dụng để hỗ trợ sao lưu tài khoản của bạn.

Nếu bạn đang nhập tài khoản

Chọn «Add account».

bước 2 hình 3

Thay thế mã mnemonic hiện ra bằng với mã menemonic trong địa chỉ bạn đang nhập."

"bước 3 hình 1

Tìm tới «Extrinsics» trang. Đảm bảo việc bạn đã kết nối với thiết bị Edgeware ở góc trên cùng bên trái.

bước 3 hình 2

Chọn «staking» tại menu trải xuống «Submit the following extrinsic». Đảm bảo menu trải xuống tiếp theo bao gồm «bond (controller, value, payee)».

Chọn tài khoản của bạn với vai trò «Controller». Người kiểm soát sẽ có quyền hạn đối với những đề cử.

Thêm lượng token EDG bạn muốn stake vào hộp «value» và để mục «payee»» là Staked.

Chọn «Submit Transaction» phía dưới cùng bên phải.

bước 3 hình 3

Đặt mật khẩu của bạn chọn «Sign and Submit» để hoàn tất."

bước 4 hình 1

Tìm kiếm trang «Staking» chọn trang «Account actions» ở trên cùng. Chọn mục «Nominate».

bước 4 hình 2

Gõ «stakefish» để lọc các tài khoản ứng viên. Chọn tất cả 10 validator từ stakefish. Chọn tiếp «Nominate».

bước 4 hình 3

Chọn «Sign and Submit» để kết thúc.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

contact

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ