Ethereum 2.0
Staking

Bảo vệ mạng lưới Ethereum và nhận thưởng. Phi tập trung hóa Ethereum 1 validator cho mỗi lượt.

Ethereum 2.0 là gì?

eth
2.0

Ethereum 2.0 là phiên bản nâng cấp mạng lưới Ethreum đầy tham vọng trong nhiều năm nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao tính mở rộng, bảo mật và phi tập trung. Cùng xem qua những mục tiêu thiết kế được phác thảo tại đây thông tin kỹ thuật chính thức của Ethereum 2.0 hay cơ sở thiết kế của Serenity viết bởi Vitalik.

Trong giai đoạn 0 sắp tới của Ethereum 2.0, Beacon Chain sẽ ra mắt. Tính bảo mật của mạng lưới Beacon Chain sẽ ứng dụng thuật toán đồng thuận Proof of Stake. Bất kì ai sở hữu 32 ETH cũng có thể tham gia với vai trò validator và nhận thưởng cho đóng góp của mình về an ninh của Ethereum 2.0. Tìm hiểu thêm về Ethereum 2.0 tại hướng dẫn cho người mới của chúng tôi.

Ethereum 2.0

Tính toán phần thưởng

Tính toán này dự báo lượng tưởng tiềm năng từ lượng ETH bạn sẽ stake.

Hiện giả thiết tính toán

*Tỉ lệ phần thưởng sẽ thay đổi phụ thuộc vào việc mạng lưới đang được stake bao nhiêu. *Slashing chưa được tính tới.

 • Trạng thái không hoạt động sẽ kích hoạt sau khi mạng lưới không thể kết nối tới điểm cuối trong 4 epoch liên tiếp. Tình trạng này vẫn chưa được tính tới.
 • Phần thưởng cho người khởi tạo block sẽ phụ thuộc vào số lượng chứng nhận có trong block đó. Để đơn giản hơn, chúng tôi cho rằng người khởi tạo block sẽ ba gồm 1 lượng tương đương chứng nhận trong epoch.
 • Validator sẽ nhận 1 lượng thưởng ít hơn một chút nếu như cung cấp chứng nhận của minh chậm. Để đơn giản hơn, chung tôi mặc định cho rằng không có một sự chứng nhận nào xảy ra chậm trễ.

Lượng Stake

32
ETH
  Số lượng các Validator
  1
  Tổng cung ETH đã stake
  5
  %
  Tỉ Lệ Thưởng Hàng Năm
  6.67%
  Giá trị hiện tại của lượng Stake
   0.00
  Giá trị lượng thưởng dự tính theo năm
   0.00
  2.13 ETH
  Estimated Annual Rewards

  Các câu hỏi thường gặp

  01
  Ethereum 2.0 là gì?
  Ethereum 2.0 là gì?

  Ethereum 2.0 là phiên bản nâng cấp trong nhiều năm đầy tham vọng của mạng lưới Ethereum. Việc nâng cấp này nhằm mục đích tiếp cận khả năng mở rộng, bảo mật và phi tập trung trung hoàn thiện hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc thêm tư liệu giải thích tại đây.

  02
  Kỳ 0 là gì?
  Kỳ 0 là gì?

  Kỳ 0 đánh dấu quá trình bắt đầu của Ethereum 2.0. Beacon Chain, 1 mạng lưới Blockchain áp dụng Proof of Stake sẽ ra mắt cùng thời điểm Kỳ 0. Người dùng sẽ có thể mang ETH từ Blockchain trên Ethereum hiện tại tới Beacon Chain để bắt đầu hoạt động staking.

  03
  Proof of Stake là gì?
  Proof of Stake là gì?

  Thay vì có thợ đào cạnh tranh với nhau giải các công thức toán phức tạp, Proof of Stake gồm các validator thay phiên nhau đề xuất các khối và bình chọn cho khối mà họ cho tin là chính xác. Phần thưởng sẽ được chia sẻ tới các validator trung thực nhất trong khi hình phạt được thực thi cho các validator có các hành vi phá hoại.

  04
  Hoạt động Staking là gì?
  Hoạt động Staking là gì?

  Để bắt đầu tham gia với vai trò 1 validator, bạn cần lượng tối thiểu 32 ETH chuyển vào tài khoản validator. Bước khóa 32 ETH và xác thực để nhận phần thưởng được gọi là Staking.

  05
  Các rủi ro của hoạt động Staking là gì?
  Các rủi ro của hoạt động Staking là gì?

  Beacon Chain sẽ có hình thức tịch thu phần thưởng khối với các validator có những hành vi xâm hại hệ thống. Bên cạnh đó, các validator cũng sẽ bị phạt khi duy trì trạng thái offline kéo dài.

  Bổ sung thêm, ETH khóa trong hoạt động Staking không thể được rút cho tới ít nhất là Kỳ 2.

  Ethereum 2.0
  Ra mắt

  00
  tiếng
  00
  phút
  00
  giây
  Thời điểm ra mắt vẫn chưa có thông tin chính thức. Hiện tại, chúng tôi vẫn áp dụng thông tin tại 2020-12-31 23:59:59 UTC.