Bảng thuật ngữ

Thế giới blockchain thay đổi với tốc độ chóng mặt và điều này có thể trở nên khó khăn đẻ bắt nhịp. Nếu bạn vẫn đang cảm thấy mới mẻ với blockchain, chúng tôi hi vọng bạn có thể sử dụng bảng tra cứu thuật ngữ như một công cụ để xây dựng kiến thức về lĩnh lực đầy biến động này. Xem Phương pháp luận

A

51% AttackAtomic Swap

B

Blockchain

C

Consensus MechanismCryptocurrency

D

Decentralized Autonomous OrganizationDecentralized FinanceDelegated Proof of StakeDelegationDouble-Spend Problem

L

Liquid Staking

N

NodeNon-Fungible TokenNothing at Stake Problem

P

Proof of StakeProof of Work

S

ScalabilityShardingSlashingSmart Contract

U

Unbonding Period

V

Validator

W

Wallet

Bạn đã tới phần cuối của danh sách

51% AttackSửa

In a Proof of Work blockchain, a 51% attack occurs when a participant attempts to take control of a network by controlling 51% of the hashrate in the case of a Proof of Work coin, or 51% of the total number of coins in a Proof of Stake system. A successful 51% attack can enable the attacker to revert transactions or double spend coins.

Bổ sung điều khoản

Chúng tôi có đang bỏ sót khái niệm hay thuật ngữ quan trọng nào liên quan đến blockchian không? Cho chúng tôi biết nhé! Chúng tôi sẽ bổ sung vào trang này nếu như ý kiến và đóng góp phù hợp.

Cần thêm thông tin?

Bạn vẫn còn câu hỏi về blockchain, staking hoặc những thứ khác? Tham gia cùng chúng tôi trên kênh <url>Telegra</url) hay trực tiếp <url2>liên hệ<.url2> với chúng tôi. Chúng tôi luôn vui lòng hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi