logo

Nhà Xác Thực Kusama

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
0% – 20%
Phần Trăm Hoa Hồng
4%
Tần suất chi trả
Các thời hạn (~6 giờ)
Thời kỳ Unbonding
{value, plural, =0 {None} một {#era} khác {#eras}} (~{value,plural, =0 {none} một {#day} khác {#days}})
Tên hiển thịĐịa Chỉ Người Xác Thực
Tên hiển thị
SF-01
Địa Chỉ Người Xác Thực
FHfishKQzf3CCWvNDJRCEYTH3HD1eSYa4gBCC35iFznpvus
Tên hiển thị
SF-02
Địa Chỉ Người Xác Thực
EfishAJ87FJJgudobhuWmZx96JawQdqKthJBZMLh5oa9f1p
Tên hiển thị
SF-03
Địa Chỉ Người Xác Thực
EVfishUSWF6jePB9D5LtKLZQFpvTP8FYa9KkwJ4htzLLFMD
Tên hiển thị
SF-04
Địa Chỉ Người Xác Thực
EPfishGxTCDjMhMDsmtS4pzxZz1c2aXc1UmDGx14BuPYURs
Tên hiển thị
SF-05
Địa Chỉ Người Xác Thực
DifishR4auphofhzxsy2aupgYo4NaUECH7qgt71CgiB2o6P
Tên hiển thị
SF-06
Địa Chỉ Người Xác Thực
J1fishfH94nFZLNScHgC2HorWpFD2xdPxd96wtTCHLvKxfa
Tên hiển thị
SF-07
Địa Chỉ Người Xác Thực
HEfishe6tVbrbq3jFXvT6hfMZGfSy3kaNpkxrx2vpewwP3R
Tên hiển thị
SF-08
Địa Chỉ Người Xác Thực
DdfishRsE4HPENgvmbz1fjc2TtHe7nQrBzMyVGQSAweDd2y
Tên hiển thị
SF-09
Địa Chỉ Người Xác Thực
Efishjj6mrTWVjwFoxtMmHH3mX6tRNnPKsSfQeCLZSv3jAE
Tên hiển thị
SF-10
Địa Chỉ Người Xác Thực
JEfishiSg6Tua9hofx9ee5kVS38U1LxZiEXcQFTcU87ZkJ3
Tên hiển thị
SF-11
Địa Chỉ Người Xác Thực
Fefish31YMdGVrLYS2kHEosQwwYUN8XfTb9kpL4WrwcWcvG
Tên hiển thị
SF-12
Địa Chỉ Người Xác Thực
DfishSgV6wCW81RTtq9orBHxqirFwxa8sUeBv2Tcff9uYG6
Tên hiển thị
SF-13
Địa Chỉ Người Xác Thực
Cfish3zJiFnTvR9jscCap7imeA9ep3cH1wZfcZwAp2gdZHo
Tên hiển thị
SF-14
Địa Chỉ Người Xác Thực
DfishsttJkwkCqsFVgE9fp9HW8DyX397JgAWM34YrstpUfP
Tên hiển thị
SF-15
Địa Chỉ Người Xác Thực
DfishNKYfnkc87TQxBJZrHTfQXW7dfwFyxZ6YVFYQmFjY8u
Tên hiển thị
SF-16
Địa Chỉ Người Xác Thực
HCfishjDeXFWL11T15bgxb4PHWZtGvbdtyewPkQ1fme2QPC
Tên hiển thị
SF-17
Địa Chỉ Người Xác Thực
GkfishY1tY2LzVwq9vQVoRE8SUwtiiETZW7jsjyAjM21rVb
Tên hiển thị
SF-18
Địa Chỉ Người Xác Thực
EfishhTN91iskotwac8y1moSkqSNRME2HEytVv7YTEQx9iF
Tên hiển thị
SF-19
Địa Chỉ Người Xác Thực
G7fishX3fcHiDPNxAboobcgGEfW4YPfofwqzyDvBAstoHzo
Tên hiển thị
SF-20
Địa Chỉ Người Xác Thực
DwfishqurnJ21kwbMRboqvi2Xz8xHmvanpd61LNsaEF2tRX
stakefish hỗ trợ Kusama

Kusama là một phiên bản thử nghiệm được ra mắt bởi Polkadot. Chúng tôi mong chờ được thấy thí nghiệm cộng đồng trên Kusama. Với tư cách là người xác thực, chúng tôi cũng luôn tìm cách để thí nghiệm cùng với Kusama.

Những câu hỏi thường gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

Kusama là một phiên bản thử nghiệm được ra mắt bởi Polkadot vào ngày 23 tháng 8 năm 2019.

Khối mới trên {name} được đề xuất bởi các <glossary>validators</glossary>. Để thiết lập {tên} hoạt động tốt, validator cần khả năng kỹ thuật để đảm bảo tính bảo mật trên hệ thống.

Không phải ai cũng có thể làm được điều này, vì thế họ có thể tham gia gián tiếp bằng cách uỷ quyền các đồng tokens cho một người xác thực. Theo một nghĩa nào đó, những người xác thực hoạt động một dịch vụ cho những người uỷ quyền. Những người xác thực thường tính phí để trang trải chi phí vận hành của họ.

Một khi bạn uỷ quyền KSM bạn đang giúp bảo mật mạng lưới. Bạn sẽ nhận được một phần tiền thưởng được cung cấp bởi thoả thuận đã đề ra. Nếu bạn đang có ý định giữ lại KSM trong một khoảng thời gian, với hoạt động uỷ quyền bạn sẽ tích luỹ thêm được nhiều KSM hơn trong khi đang đóng góp duy trì an ninh mạng lưới.

Phần thưởng Staking sẽ đáo hạn trong 21 ngày trong Kusama. Delegator cần nhận lượng thưởng của mình qua việc gửi giao dịch nhận trong vòng 21 ngày.

Bạn không trao quyền chủ sở hữu KSM khi ủy thác. Với vai trò là validator, stakefish không có khả năng chuyển hay nhận KSM của bạn.

Hủy lệnh ủy thác (lệnh liên kết hay lệnh đặt cọc) bất kì khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, sẽ cần khoảng 7 ngày để lượng KSM trở về trạng thái giao dịch được.

Chúng tôi thu phí {amount}% từ lượng thưởng từ khối nhận từ delegator từ chúng tôi. Ví dụ, nếu 1 delegator nhận {exampleTotal) {currency} thưởng, stakefish sẽ nhận {amount} {currency} trong khi delegator sẽ có {exampleFee} (currency}. Chúng tôi cung cấp một trong đề nghị chi phí thấp nhất với các validator uy tín cao.

Liên hệ với stakefish

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ