logo

Nhà Xác Thực Kusama

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
0% – 20%
Phần Trăm Hoa Hồng
4%
Tần suất chi trả
Các thời hạn (~6 giờ)
Tên hiển thịĐịa Chỉ Người Xác Thực
Tên hiển thị
SF-01
Địa Chỉ Người Xác Thực
FHfishKQzf3CCWvNDJRCEYTH3HD1eSYa4gBCC35iFznpvus
Tên hiển thị
SF-02
Địa Chỉ Người Xác Thực
EfishAJ87FJJgudobhuWmZx96JawQdqKthJBZMLh5oa9f1p
Tên hiển thị
SF-03
Địa Chỉ Người Xác Thực
EVfishUSWF6jePB9D5LtKLZQFpvTP8FYa9KkwJ4htzLLFMD
Tên hiển thị
SF-04
Địa Chỉ Người Xác Thực
EPfishGxTCDjMhMDsmtS4pzxZz1c2aXc1UmDGx14BuPYURs
Tên hiển thị
SF-05
Địa Chỉ Người Xác Thực
DifishR4auphofhzxsy2aupgYo4NaUECH7qgt71CgiB2o6P
Tên hiển thị
SF-06
Địa Chỉ Người Xác Thực
J1fishfH94nFZLNScHgC2HorWpFD2xdPxd96wtTCHLvKxfa
Tên hiển thị
SF-07
Địa Chỉ Người Xác Thực
HEfishe6tVbrbq3jFXvT6hfMZGfSy3kaNpkxrx2vpewwP3R
Tên hiển thị
SF-08
Địa Chỉ Người Xác Thực
DdfishRsE4HPENgvmbz1fjc2TtHe7nQrBzMyVGQSAweDd2y
Tên hiển thị
SF-09
Địa Chỉ Người Xác Thực
Efishjj6mrTWVjwFoxtMmHH3mX6tRNnPKsSfQeCLZSv3jAE
Tên hiển thị
SF-10
Địa Chỉ Người Xác Thực
JEfishiSg6Tua9hofx9ee5kVS38U1LxZiEXcQFTcU87ZkJ3
Tên hiển thị
SF-11
Địa Chỉ Người Xác Thực
Fefish31YMdGVrLYS2kHEosQwwYUN8XfTb9kpL4WrwcWcvG
Tên hiển thị
SF-12
Địa Chỉ Người Xác Thực
DfishSgV6wCW81RTtq9orBHxqirFwxa8sUeBv2Tcff9uYG6
[object Object]

Kusama là một phiên bản thử nghiệm được ra mắt bởi Polkadot. Chúng tôi mong chờ được thấy thí nghiệm cộng đồng trên Kusama. Với tư cách là người xác thực, chúng tôi cũng luôn tìm cách để thí nghiệm cùng với Kusama.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

contact

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ