logo

Validator trên Mina

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
12% cho địa chỉ đã bị khóa theo thời gian
24% cho mỗi địa chỉ đã mở khóa
Phần Trăm Hoa Hồng
8%
Thời kỳ unbonding
Không
Tần suất chi trả
Bắt đầu của mỗi epoch ~15 days)
Lượt trả đầu tiên diễn ra sau 2 epochs (~30 days)
Địa Chỉ Người Xác Thực
B62qre3erTHfzQckNuibViWQGyyKwZseztqrjPZBv6SQF384Rg6ESAy

Mina đã giới thiệu phương án mới để xây dựng blockchain có cấu trúc tinh giảm hơn đáng kể so với các blockchain sử dụng giao thức zk-SNARKs. Cách tiếp cận mới này có tiềm năng cho phép bất kì thiết bị nào cũng có thể đóng vai trò như 1 full node và giảm tải ràng buộc cho mọi người tham gia vào blockchain Mina.

Những câu hỏi thường gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

Mina là mạng lưới blockchain ứng dụng phương pháp thiết kế và bảo mật dữ liệu cấp tiến cũng như giao thức zk-SNARKs để giảm tải khối lượng dữ liệu. Phiên bản mainnet đã ra mắt vào tháng Ba, 2021. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc tài liệu whitepaper whitepaper.

Khối mới trên {name} được đề xuất bởi các validator. Để thiết lập {tên} hoạt động tốt, validator cần khả năng kỹ thuật để đảm bảo tính bảm mật trên hệ thống.

Không phải ai cũng có thể làm được điều này, vì thế họ có thể tham gia gián tiếp bằng cách uỷ quyền các đồng tokens cho một người xác thực. Theo một nghĩa nào đó, những người xác thực hoạt động một dịch vụ cho những người uỷ quyền. Những người xác thực thường tính phí để trang trải chi phí vận hành của họ.

Một khi bạn uỷ quyền MINA bạn đang giúp bảo mật mạng lưới. Bạn sẽ nhận được một phần tiền thưởng được cung cấp bởi thoả thuận đã đề ra. Nếu bạn đang có ý định giữ lại MINA trong một khoảng thời gian, với hoạt động uỷ quyền bạn sẽ tích luỹ thêm được nhiều MINA hơn trong khi đang đóng góp duy trì an ninh mạng lưới.

Bạn không trao quyền chủ sở hữu MINA khi ủy thác. Với vai trò là validator, stakefish không có khả năng chuyển hay nhận MINA của bạn.

Mina không có cơ chế phòng thủ slashing - phạt các validator hoặc delegator. Tuy vậy nếu như 1 validator không hoàn thành trách nhiệm của mình, validator đó sẽ mất quyền nhận thưởng.

Chúng tôi thu phí {amount}% từ lượng thưởng từ khối nhận từ delegator từ chúng tôi. Ví dụ, nếu 1 delegator nhận {exampleTotal) {currency} thưởng, stakefish sẽ nhận {amount} {currency} trong khi delegator sẽ có {exampleFee} (currency}. Chúng tôi cung cấp một trong đề nghị chi phí thấp nhất với các validator uy tín cao.

Undelegating ( hay còn gọi là unbonding hoặc unstaking) có thể được thực hiện bất kỳ khi nào bạn chuyển MINA của mình sang địa chỉ khác. Tuy nhiên giao thức sẽ có 1 khoảng chậm trễ việc ghi nhận số dư staking, vì vậy bạn có thể vẫn sẽ nhận 1 lượng thưởng staking vào địa chỉ ngay cả khi đã thực hiện undelegate.

Liên hệ với stakefish

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ