logo

Moonriver Validator

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
0% – 10%
Phần Trăm Hoa Hồng
20%
Tần suất chi trả
Every round (~1 hour)
Thời kỳ unbonding
Không
Địa Chỉ Người Xác Thực
0xDaa3eeef6b7E385eFE20204E0A63001db10716C4
stakefish supports Moonriver

The Kusama ecosystem is blooming with the launch of parachains. Moonriver is the Kusama version of Moonbeam and is the first of three parachains on Kusama. Moonriver is focused on bringing EVM based applications to its ecosystem and has already enlisted many prominent DeFi applications to build on its platform.

Những câu hỏi thường gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

Moonriver is the Kusama version of Moonbeam. It focused on being a fully Ethereum-compatible parachain on Kusama. Moonriver's mainnet has launched in August 2021. To learn more, please read their documentation.

Khối mới trên {name} được đề xuất bởi các validator. Để thiết lập {tên} hoạt động tốt, validator cần khả năng kỹ thuật để đảm bảo tính bảm mật trên hệ thống.

Không phải ai cũng có thể làm được điều này, vì thế họ có thể tham gia gián tiếp bằng cách uỷ quyền các đồng tokens cho một người xác thực. Theo một nghĩa nào đó, những người xác thực hoạt động một dịch vụ cho những người uỷ quyền. Những người xác thực thường tính phí để trang trải chi phí vận hành của họ.

Một khi bạn uỷ quyền MOVR bạn đang giúp bảo mật mạng lưới. Bạn sẽ nhận được một phần tiền thưởng được cung cấp bởi thoả thuận đã đề ra. Nếu bạn đang có ý định giữ lại MOVR trong một khoảng thời gian, với hoạt động uỷ quyền bạn sẽ tích luỹ thêm được nhiều MOVR hơn trong khi đang đóng góp duy trì an ninh mạng lưới.

Bạn không trao quyền chủ sở hữu MOVR khi ủy thác. Với vai trò là validator, stakefish không có khả năng chuyển hay nhận MOVR của bạn.

Chúng tôi thu phí {amount}% từ lượng thưởng từ khối nhận từ delegator từ chúng tôi. Ví dụ, nếu 1 delegator nhận {exampleTotal) {currency} thưởng, stakefish sẽ nhận {amount} {currency} trong khi delegator sẽ có {exampleFee} (currency}. Chúng tôi cung cấp một trong đề nghị chi phí thấp nhất với các validator uy tín cao.

Undelegating (also called unbonding or unstaking) can be done anytime.

Delegators can nominate multiple validators. Please check in on Moonbeam's Discord for the latest maximum number of validators you can nominate. The network will automatically then try to maximize your stake through the nominated validators.

Another factor to keep in mind is that there is a maximum number of delegators that a validator can receive. Please check in on Moonbeam's Discord for the latest delegator cap per validator. It's important to nominate validators that have not met this cap, else wise you may not earn rewards.

We recommend you nominate multiple validators including our stakefish validator rather than nominating only one.

Liên hệ với stakefish

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ