logo

Validator thuộc Polkadot

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
0% – 20%
Phần Trăm Hoa Hồng
4%
Địa Chỉ Người Xác Thực
16fish7rrBhVnkmfQuiKUaPZGm8AiK2oGGJoTwrL4keeHbbe
How to stake DOT with polkadot-js
[object Object]

Chúng tôi vui mừng khi chứng kiến dự án Polkadot đã kích hoạt khả năng tương tác lớn hơn trên các nền tảng Blockchain. Stakefish đã hỗ trợ Polkadot từ những ngày đầu tiên cũng như tham gia hỗ trợ mạng lưới thử nghiệm Kusama. Bạn có thể tìm hiểu thêm về trải nghiệm của chúng tôi khi chạy validator cho Kusama cũng như sự háo hức với dự án Polkadot here.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

contact

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ