Logo

Những logo được sử dụng cho brand stakefish và nền tảng stake trên Ethereum 2.0 của chúng tôi

Sử dụng logo

Có 2 phiên bản logo của stakefish được sử dụng trong các hoạt động truyền thông: có màu và đơn sắc.. Phiên bản có màu sẽ hiển thị tốt trên bản thuyết trình, danh thiếp, thư từ và tài liệu nói chung. Phiên bản logo đơn sắc có thể được sử dụng khi phiên bản màu không phù hợp hoặc trường hợp sử dụng bị giới hạn màu sắc. Nó thường được sử dụng trên giao diện thiết kế của người dùng, phần header và footer của thư từ và các sản phẩm khuyến mãi.

stakefish

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MAIN_COLORED

phiên bản chính có màu

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MAIN_MONO

phiên bản đơn sắc chính

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_CENTERED_COLORED

Phiên bản cân giữa có màu

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_CENTERED_MONO

phiên bản cân giữa đơn sắc

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MARK_COLORED

Bản logo đơn sắc

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MARK_MONO

Bản logo đơn sắc

Nền tảng Staking trên Ethereum 2.0

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MARK_COLORED

Bản logo đơn sắc

Vùng an toàn

Logo stakefish nên được bao quanh bởi không gian trống để đảm bảo tính hiển thị và rõ ràng. Không nên bổ sung các yếu tố đồ họa vào vùng này. Điều này ứng dụng với tất cả các phiên bản logo.

RESOURCE_CENTER_LOGOS_SAFE_ZONE_TITLE

Làm

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DOS_DARK_TITLE

với nền có đa sắc, bổ sung khung màu trắng dưới phiên bản logo có màu.

Với trường hợp này, sử dụng phiên bản đơn sắc hoặc phiên bản logo đảo nghịch này

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DOS_LIGHT_TITLE

Nền đồng nhất về độ tươi sáng

Nếu như nền có đủ độ tươi và đồng nhất về màu sắc, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng phiên bản màu của logo.

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DOS_HETERO_TITLE

Nền đa sắc

Với nền có đa sắc, bổ sung khung màu trắng dưới phiên bản logo có màu.

Không nên

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_CHANGE

Thay đổi dạng chữ hoặc kiểu font

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_FLIP

Lật ngược những phần của logo

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_REPAINT

Tùy chỉnh màu sắc

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_BACKGROUND

Hình nền xấu

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_ALIGN

Các yếu tố không khớp trong logo

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_SPELLING

Viết sai tên của công ty