Tài liệu Marketing

Các tài nguyên phục vụ hoạt động marketing bao gồm slide thuyết trình và các icon thiết kế

Slides

Đầy đủ các slide trong phần thuyết trình trong hội nghị và các buổi gặp mặt.

Xem trên ứng dụng Google Slides
../../../static/slides-image-69199425a6283ce7eecc24a1649531ec.png

Icons

Icon sử dụng trên trang web

Tải gói

Icon lớn

balance

Balance

comparison

Comparison

history

History

market

Market

researchers

Researchers

revenue

Revenue

security

Security

trader

Trader

Icon nhỏ

balance

Balance

box

Box

coin

Coin

comparison

Comparison

history

History

link

Link

market

Market

other

Other

researchers

Researchers

revenue

Revenue

security

Security

server

Server

user

User

wallet

Wallet