logo

Validator thuộc mạng lưới Solana

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
10% – 20%
Phần Trăm Hoa Hồng
8%
Tần suất chi trả
Mỗi 2 epoch (~2 ngày)
Thời kỳ unbonding
{value, plural, =0 {None}, one {#hour} khác {#hours}}
Địa Chỉ Người Xác Thực
7VGU4ZwR1e1AFekqbqv2gvjeg47e1PwMPm4BfLt6rxNk
stakefish supports Solana

Solana đang tiếp cận theo cách khác biệt trong việc nâng cấp hệ thống, đặc biệt chú trọng vào khái niệm Proof of History. Chúng tôi đã ủng hộ Solana từ những ngày đầu tiên cùng thờ điểm ra mắt Tour de SOL - mang incentivized testnet. Chúng tôi đang háo hức chờ những nhà phát triển sẽ xây dựng gì trên một trong những hệ thống Blockchain nhanh nhất này.

Những câu hỏi thường gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

Solana là mạng lưới Blockchain cho các ứng dụng và chợ với ưu điểm nhanh, bảo mật, khả năng mở rộng và phi tập trung. Phiên bản beta mainet của Solana đã ra mắt và tháng Ba, 2020. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xe tại tài liệu chính thức.

Khối mới trên {name} được đề xuất bởi các validator. Để thiết lập {tên} hoạt động tốt, validator cần khả năng kỹ thuật để đảm bảo tính bảm mật trên hệ thống.

Không phải ai cũng có thể làm được điều này, vì thế họ có thể tham gia gián tiếp bằng cách uỷ quyền các đồng tokens cho một người xác thực. Theo một nghĩa nào đó, những người xác thực hoạt động một dịch vụ cho những người uỷ quyền. Những người xác thực thường tính phí để trang trải chi phí vận hành của họ.

Một khi bạn uỷ quyền SOL bạn đang giúp bảo mật mạng lưới. Bạn sẽ nhận được một phần tiền thưởng được cung cấp bởi thoả thuận đã đề ra. Nếu bạn đang có ý định giữ lại SOL trong một khoảng thời gian, với hoạt động uỷ quyền bạn sẽ tích luỹ thêm được nhiều SOL hơn trong khi đang đóng góp duy trì an ninh mạng lưới.

Bạn không trao quyền chủ sở hữu SOL khi ủy thác. Với vai trò là validator, stakefish không có khả năng chuyển hay nhận SOL của bạn.

Chúng tôi thu phí {amount}% từ lượng thưởng từ khối nhận từ delegator từ chúng tôi. Ví dụ, nếu 1 delegator nhận {exampleTotal) {currency} thưởng, stakefish sẽ nhận {amount} {currency} trong khi delegator sẽ có {exampleFee} (currency}. Chúng tôi cung cấp một trong đề nghị chi phí thấp nhất với các validator uy tín cao.

Liên hệ với stakefish

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ