logo

Validator thuộc mạng lưới Solana

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
Pending
Phần Trăm Hoa Hồng
8%
Địa Chỉ Người Xác Thực
7VGU4ZwR1e1AFekqbqv2gvjeg47e1PwMPm4BfLt6rxNk
[object Object]

Solana đang tiếp cận theo cách khác biệt trong việc nâng cấp hệ thống, đặc biệt chú trọng vào khái niệm Proof of History. Chúng tôi đã ủng hộ Solana từ những ngày đầu tiên cùng thờ điểm ra mắt Tour de SOL - mang incentivized testnet. Chúng tôi đang háo hức chờ những nhà phát triển sẽ xây dựng gì trên một trong những hệ thống Blockchain nhanh nhất này.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

contact

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ