logo

Người Xác Thực Tezos

Tỉ Lệ Phần Thưởng Dự Kiến
6% – 10%
Phần Trăm Hoa Hồng
8%
Tần suất chi trả
Các đợt (~3 ngày)
Lần trả đầu tiên diễn ra sau 7 đợt (khoảng 21 ngày)
Thời kỳ unbonding
none
Địa Chỉ Người Xác Thực
tz2FCNBrERXtaTtNX6iimR1UJ5JSDxvdHM93
How to Stake XTZ on the stakefish Website
delegator

Bảng Thông Tin Người Uỷ Quyền

Tò mò về câu hỏi bạn sẽ nhận được bao nhiêu từ hoạt động staking cùng chúng tôi? Bạn có thể check thông tin này cũng như khoản thưởng dự tính trong tương lai. Để bắt đầu, chỉ cần điền địa chỉ bạn đã stake. Đây là lần đầu tiên bạn stake cùng chúng tôi? Đừng lo, đây là ví dụ.


Bảng Tính Phần Thưởng Tezos

Bảng tính Tezos này dự đoán các phần thưởng tiềm năng từ những XTZs đã được uỷ quyền cho stake.fish. Những sự tính toán này bao gồm tỉ lệ phần thưởng hiện tại, giá cả và các điều kiện khác.

Số Lượng Đã Uỷ Quyền

1,000
XTZ
  Giá Trị Cổ Phần
  $ 0.00
  Giá XTZ
  0.00
  Tỉ Lệ Thưởng Hàng Năm
  7.06%
  Phần Thưởng Ròng Dự Kiến Hàng Ngày
  0.178 XTZ
  $ 0.00

  Chi Phí Dự Kiến
  0.015 XTZ
  $ 0.00
  Phần Thưởng Ròng Dự Kiến Hàng Tháng
  5.413 XTZ
  $ 0.00

  Chi Phí Dự Kiến
  0.471 XTZ
  $ 0.00
  Phần Thưởng Ròng Dự Kiến Hàng Năm
  64.952 XTZ
  $ 0.00

  Chi Phí Dự Kiến
  5.648 XTZ
  $ 0.00

  Chi Tiết Phần Thưởng Dự Kiến

  Here is more detailed information on the estimated rewards under different time frames and price scenarios

  Giá Hiện Tại
  XTZ Price $0.00

  0.00

  64.952 XTZ
  Giá Dự Đoán Tăng
  XTZ Price $10.74

  697.58

  64.952 XTZ
  Giá Dự Đoán Giảm
  XTZ Price $0.31

  20.14

  64.952 XTZ
  Giá Hiện Tại
  XTZ Price $0.00

  0.00

  5.413 XTZ
  Giá Dự Đoán Tăng
  XTZ Price $10.74

  58.13

  5.413 XTZ
  Giá Dự Đoán Giảm
  XTZ Price $0.31

  1.68

  5.413 XTZ
  Giá Hiện Tại
  XTZ Price $0.00

  0.00

  0.178 XTZ
  Giá Dự Đoán Tăng
  XTZ Price $10.74

  1.91

  0.178 XTZ
  Giá Dự Đoán Giảm
  XTZ Price $0.31

  0.06

  0.178 XTZ

  Phân tích năng lực và vai trò validator trên Tezos

  Công cụ này giúp dễ dàng biết validator của bạn, còn được gọi là baker - ứng viên, có đủ năng lực để nhận thêm ủy thác không. Bằng các điều chính số lượng ủy thác bổ sung, bạn có thể xem con số dự tính và chính xác của lượng self-bond yêu cầu, dựa trên các đợt tương lai.


  Tìm hiểu công cụ phân tích vai trò validator

  Validators Leaderboard

  Tìm hiểu xem có bao nhiêu sức mạnh của mạng lưới đã được uỷ quyền tới người xác thực mà bạn tín nhiệm. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các khoản phí và các kênh truyền thông của những nhà xác thực tại đây.

  stake.fish Số Lượng Đặt Cọc
  NaN XTZ
  Sức Mạnh Mạng Lưới
  2.98 %
  Người Uỷ Quyền
  2752
  Xếp hạng
  13
  [object Object]

  Tezos là một nền tảng cho hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung, cung cấp quy trình quản trị. Đây là lí do vì sao chúng tôi gọi nó là blockchain "tự điều chỉnh" vì các bên liên quan có thể bỏ phiếu về cách phát triển Tezos. Chúng tôi sẽ đóng góp vào cộng đồng Tezos bằng cách cung cấp baker cũng như kiến thức của chúng tôi tích luỹ được từ các cơ chế PoS khác.

  Những câu hỏi thường gặp

  Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

  contact

  Liên Hệ

  Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

  Liên Hệ