Tính toán năng lực baking trên Tezos

Công cụ này có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xác định validator đôi khi được gọi là baker của mình, có đủ năng lực nhận thêm ủy thác hay không. Bằng việc điều chỉnh số lượng ủy thác bổ sung bạn có thể xem số dự tính và chính xác lượng khế ước tự thân dựa trên các chu ký trong tương lai.

empty
Vui lòng thêm địa chỉ Tezos hợp lệ, không phải hash giao dịch.

Những câu hỏi thường gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

Tính toán sức chứa trong mạng Tezos là 1 công việc phức tạp và hiện tại các công cụ có sẵn trên mạng cho ra những kết quả không chính xác, gây nhiều hoang mang cho các validator và delegator. Công cụ lập kế hoạch tính sức chứa cho phép người dùng xem sức chứa của mỗi validator được tính toán và nhận định như thế nào. Điều này cho phép validator có thể lên chiến lược với nguồn quỹ và delegator nắm rõ việc validtor của họ có thể nhận thêm ủy thác không. Sử dụng công cụ này giúp validator không bao giờ xảy ra trường hợp chảy hết nguồn sức chứa có sẵn.

Để hoàn thành việc tạo 1 khối (bake) hoặc hỗ trợ tạo khối (endorse), một validator trên mạng Tezos cần chuyển vào một lượng token XTZ. Nếu đủ sức chứa, validator có thể bake hoặc hỗ trợ thành công các khối này. Nếu không đủ, validator sẽ không thể bake hoặc hỗ trợ và mất cơ hội nhận lượng thưởng từ token đã chuyển và delegator của chúng.

Tôi là một delegator, làm thế nào tôi có thể sử dụng công cụ lên kế hoạch sức chứa?

Đầu tiên là tìm kiếm validator của bạn, tiếp đó là xem bạn có đủ token XTZ trong tài khoản baking để thực hiện được tất cả các yêu cầu và ràng buộc trong tương lai. Cột cuối của bảng, "Bổ sung Khế ước tự thân cần", nên hiện số không cho tất cả các chu kỳ. Qua việc sử dụng công cụ này, validator không lo việc sử dụng hết khối lượng đang có thông qua việc chuyển lượng khế ước tự thân cần thiết vào đúng chu kỳ.

Đầu tiên là tìm validator của bạn, sau đó sử dụng thanh trượt để điền lượng token XTZ bạn muốn phân bổ thêm cho validator này. Đảm bảo rằng cột "Lượng khế ước tự thân cần" trong bảng ở mức 0 cho tất cả các chu kỳ. Mức này có nghĩa validator có đủ năng lực cho việc bổ sung ủy thác của bạn. Nếu cột này ở cac mức số khác 0 validator cần chuyển thêm lượng token dư vào tài khoản đó để tránh trường hợp việc nhận thưởng thất bại.

Cộng cụ này không tính gộp lượng tiền chuyển vào cần cho các khối "bị đánh cắp" (bake hoặc hỗ trợ). Nó cũng không tính những phần thưởng đã nhận nên con số cuối cùng luôn được bảo toàn.